Hakkımızda

Bir grup kadın matematikçi olarak 2012 yılı Haziran ayında Kadın Matematikçiler Derneği’ni kurduk. Amacımız, Türkiye’de matematikle uğraşan kadınlara, bilimsel ve sosyal alanlarda destek vermektir. A.B.D. ve Avrupa’daki benzer derneklerle de işbirliği yaparak kadın matematikçilerin önünü açacak fırsatlar yaratmaya çalışacağız. Derneğimizin üye sayısı arttıkça somut olarak yapabileceğimiz bilimsel ve sosyal etkinlikler için değişik fikirler üretebilmeyi umuyoruz.

Kadınları matematik üzerine çalışma yapma konusunda cesaretlendirmek, kadın matematikçilere kariyerlerini geliştirme konusunda destek vermek, aynı konuda çalışan akademisyenlere ortak çalışma ortamları temin etmek, kadın matematikçiler arasındaki bilimsel iletişimi organize etmek, aynı bilimsel amaçlar için gruplar halinde organize olup işbirliği yapmak, kadın matematikçiler ile ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgililer ile paylaşmak; bunlar sayesinde kadınların matematikte eşit şanslara sahip olmasını desteklemek derneğimizin amaçları arasındadır.

Aktivitelerimizi derneğin facebook ve twitter sayfalarından takip edebilir, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.