Amacımız

Türkiye’de matematik alanında çalışan kadınların 2012 yılında  kurmuş olduğu Kadın Matematikçiler Derneğinin amacı:

  • Türkiye’de matematikle uğraşan kadınları, bilimsel ve sosyal alanlarda desteklemek
  • kadınları matematik üzerine çalışma yapma konusunda cesaretlendirmek
  • kadın matematikçilere kariyerlerini geliştirme konusunda destek vermek
  • aynı konuda çalışan akademisyenlere ortak çalışma ortamları temin etmek
  • kadın matematikçiler arasındaki bilimsel iletişimi organize etmek
  • çalıştay, sempozyum, yaz okulları gibi etkinlikler düzenlemek
  • A.B.D. ve Avrupa’daki benzer derneklerle de işbirliği yaparak kadın matematikçilerin önünü açacak fırsatlar yaratmaya çalışmak